Bilkørekort og kørekort i Næstved, Sydsjælland
3

Info om B/E Trailerkort

B+ eller B/E kørekort

Du skal have kørekort til påhængsvogn (trailer) når den samlede tilladte totalvægt på bil og trailer overstiger 3.500 kg. og når traileren har tilladt totalvægt over 750 kg.

B - kørekort

Du må på et almindeligt bilkørekort kat. B, altid køre bil på optil 3.500 kg + påhængskøretøj optil 750 kg., så samlet vogntogsvægt er på 4.250 kg.

Denne regel gælder kun ved kørsel i Danmark.

Har du taget kørekort før 1. maj 2009, må du enten bruge påhængskøretøjets registrerende totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registrerings grundlag.

Eks. 1:

Bil med tilladt totalvægt på 2.300 kg. påhængsvogn med tilladt totalvægt på 2.000 kg. på bilens registreringsattest, må der max. tilkobles en påhængsvogn med tilladt totalvægt på 1.200 kg. Kan du der vælge vægten på bilens registreringsattest så den samlede vægt ikke overstiger 3.500 kg. De 2.300 kg + 1.200 kg. = 3.500 kg.

Eks. 2:

Bil med tilladt totalvægt på 2.300 kg. påhængsvogn med tilladt totalvægt på 1.200 kg., på bilens registreringsattest, må der max. tilkobles en påhængsvogn med tilladt totalvægt på 1.700 kg., Du kan vælge vægten på påhængsvognens registreringsattest så den samlede vægt ikke overstiger 3.500 kg.

2.300 kg. + 1.200 kg. = 3.500 kg. 

Hastighedsgrænserne når du kører med anhænger følger de almindelige hastighedsgrænser. Du må aldrig overskride hastighedsgrænserne, selvom der eventuelt er skiltet med en højere lokal hastighedsgrænse.

Kører du i personbil, varebil eller minibus må du køre:

  • Max 80 km/t på motorvej
  • Max 80 km/t uden for byzonen
  • Max 50 km/t i byzonen

Kører du bus eller lastbil, må du køre:

  • Max 80 km/t på motorvej
  • Max 80 km/t uden for byzonen
  • Max 50 km/t i byzonen

Med Paahaeng 1200X750